style="display:none;" />
flowstorelogo

5S Lean Principes

Flowstore & 5S-methode

Het eerste van de 5S Lean principes is het Japanse woord Seiri of “Sorteren” dat betrekking heeft op het organiseren van de werkplek; dit omvat de materialen en gereedschappen die nodig zijn om de dagelijkse taken uit te voeren.

Het volgende is Seiton of “Rechtzetten” (of “Op orde brengen”), dat gaat over het gemakkelijk toegankelijk maken van voorwerpen voor gebruik door ordelijke ordening.

Het derde principe in het 5S-systeem is Seiso of “Spick and Span” (of “Shining”). Dit heeft betrekking op het onderhoud van de werkplek; het schoonhouden en vegen.

De vierde S is Seiketsu of “Systematiseren”, waarbij het gaat om de consistentie van werkmethoden of handelingen.

Shitsuke of “Standaardiseren” tenslotte richt zich op het herzien en handhaven van normen, en manieren om het proces te verbeteren.

FlowStore Systems past de 5S Lean principes toe als onderdeel van haar continue verbeteringsfilosofie en productieprocessen.

kernwaarden-ethiek10

Internationale topmerken van Flowstore