style="display:none;" />
flowstorelogo

Afvalvermindering

Strategieën voor afvalvermindering

Het doel van Lean waste reduction in manufacturing is het verminderen van de 3M’s om een verbetering van de prestaties van een bedrijf te bereiken. Deze 3M’s komen van drie Japanse termen, Muri, Mura en Muda, waarvan wordt aangenomen dat ze bijdragen tot de inefficiëntie – en potentiële ondergang – van een bedrijf.

Muri betekent overbelasting, maar verwijst ook naar absurditeit en onredelijkheid. Muri vermijden is het werk standaardiseren.

Mura verwijst naar ongelijkmatigheid, waarbij gekeken wordt naar de inconsistentie van een bedrijf in termen van fysieke materie.

Muda betekent afval en is relatief de belangrijkste term van de drie. Vermindering van afval wordt geacht de winstgevendheid van een bedrijf te vergroten.

Wanneer men zich richt op Lean afvalvermindering binnen productie- en fabricageprocessen, worden de Zeven Afvalstoffen gebruikt om te helpen bij het identificeren van de soorten afval die worden aangetroffen. Zij hebben geen toegevoegde waarde (NVA), slorpen tijd en kosten op en moeten als de vijand worden beschouwd.

De 7 Afvalstoffen

De zeven verspillingen worden afgekort tot het acroniem “TIMWOOD”: T – Transport, I – Inventaris, M – Beweging, W – Wachttijden en vertragingen, O – Overproductie, O – Overbewerking, D – Defecten.

Transport

Vervoer van producten en onderhanden werk is noodzakelijk, maar het moet worden gecontroleerd in termen van tijd en afstand. Elke keer dat een product wordt verplaatst, loopt het het risico om beschadigd, verloren of vertraagd te raken. Belangrijker is dat hoe langer een product in omloop is, hoe langer er geen waarde aan wordt toegevoegd, omdat het niet fysiek wordt getransformeerd. Het vervoer verandert niets aan het product waarvoor de consument geacht wordt te betalen.

Inventaris

Iets produceren om te blijven zitten en te wachten op het volgende proces dat niet meteen begint, is geen toegevoegde waarde. Het product wacht en voegt geen waarde toe door ergens op een werkrek te zitten. Het probleem is dat hoe meer voorraad, hoe erger de situatie is, want dit kan zijn in de vorm van onderhanden werk, grondstoffen of eindproducten.

Beweging

Dit is vergelijkbaar met vervoer, maar verplaatsing heeft betrekking op de verplaatsing van operator en uitrusting. Nogmaals, denk aan het feit dat het geen toegevoegde waarde kan hebben wanneer exploitanten zich verplaatsen om dingen te zoeken en te vinden. Hetzelfde geldt voor apparatuur: als je tijd besteedt aan het rondslingeren van apparatuur, kun je die niet gebruiken om waarde toe te voegen en geld te verdienen, plus er is een verhoogde kans op schade.

kernwaarden-ethiek10

Wachten en vertragingen

Wanneer werk in uitvoering en goederen niet worden bewerkt, zitten ze daar te wachten – in afwachting van het volgende proces.

Dit is typisch voor de traditionele “batch- en wachtrijmethoden”. Wachten betekent dat het product het bedrijf geld kost en geen waarde toevoegt.

Overproductie

Dit is de ergste van de zeven verspillingen omdat het ook alle andere verspillingen omvat. Overproductie ontstaat wanneer processen niet efficiënt zijn. Als de omschakeling te traag verloopt, zou men overproduceren; als de kwaliteit slecht is, zou men opnieuw overproduceren – voor het geval dat. Het probleem is denken, bijvoorbeeld: “de klant wil misschien 10 onderdelen, maar wij produceren 20 onderdelen en slaan ze op…….”

Overbewerking

Als u niet precies weet wat de klant wil, hoe kunt u uw processen dan afstemmen op wat de klant nodig heeft? Overbewerking is het voltooien van werk dat meer is dan de klant werkelijk wil. Denk aan het maaien van uw gazon: zou u elk grassprietje met een schaar afknippen en vervolgens met een liniaal opmeten? Natuurlijk niet. Het gras maaien met de maaier is voldoende.

Gebreken

Je kunt niet twee keer waarde toevoegen! Als u een complete opdracht laat mislukken, zou u niet naar uw klant gaan en om 5.000 pond extra vragen (of wat de kosten ook mogen zijn) om een opdracht die u niet in één keer goed kon uitvoeren, opnieuw te verwerken! Uw klant zou denken dat u gek bent en ergens anders heen gaan!

Elk stukje schroot kost geld en tijd: geld voor de middelen om personeel, verlichting, enz. te betalen om het opnieuw te doen, maar betekent ook dat u een andere geplande opdracht naar achteren moet schuiven in de wachtrij om de herbewerking uit te voeren. Het zijn allemaal kosten en minder geld voor het bedrijf.

kernwaarden-ethiek10

Internationale topmerken van Flowstore