style="display:none;" />
flowstorelogo

FlowStore Bedrijfswaarden

De FlowStore-filosofie en -aanpak

FlowStore Systems Ltd mag dan een klein bedrijf zijn, we zijn niet alleen trots op wat we doen, maar ook op hoe we het doen.

Onze bedrijfswaarden gelden op elk gebied: van het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten, het investeren in onze mensen en toekomstige arbeidskrachten, tot het geven van de best mogelijke service aan onze klanten.

Onze bedrijfsfilosofieën houden in dat wij hoge, ethische veiligheids- en milieunormen hanteren, dat wij een divers en getalenteerd personeelsbestand behouden en aantrekken, en dat wij een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschappen waarin wij actief zijn.

bedrijfswaarden-principes

FlowStore medewerkers en kernwaarden

Onze werknemers zijn onlosmakelijk verbonden met ons succes.

Om de beste en slimste mensen aan te trekken en te behouden, streven wij naar een werkomgeving waarin iedereen mondig, productief, bijdragend, gewaardeerd en gelukkig is.

Onze bedrijfswaarden komen tot uiting in het feit dat wij een succesvol Employee Ownership-bedrijf zijn. FlowStore medewerkers hebben een aandeel in het bedrijf en delen onze kernwaarden en ethiek; wij zetten ons in voor hun ontwikkeling en luisteren naar hun feedback.

Verantwoordelijke bedrijfsethiek

Een deel van onze aanpak om in de 21e eeuw een verantwoordelijk bedrijf te zijn, bestaat erin onszelf uit te dagen de lat voor kwaliteit en ethiek steeds hoger te leggen en onszelf verantwoordelijk te houden voor de manier waarop we werken.

Onze zakelijke ethiek van integriteit en consequent oprechte service ligt ten grondslag aan alle commerciële activiteiten en relaties van FlowStore Systems.

Onze bedrijfswaarden omvatten de zorg voor het milieu. Waar mogelijk worden recycleerbare materialen gebruikt en dankzij een goed ontwerp kunnen onze producten opnieuw worden gebruikt.

kernwaarden-ethiek10

Bedrijfswaarden en liefdadigheid

FlowStore werkt samen met een christelijke organisatie genaamd “Wheels for the World“.

Door het schenken van een rolstoel, die kinderen en volwassenen nieuwe hoop en vrijheid geeft, verandert deze liefdadigheidsinstelling het leven van gehandicapten en hun gezinnen in ontwikkelingslanden, ongeacht hun geloof of cultuur.

FlowStore steunt ook de liefdadigheidsinstelling Macmillan Cancer Support, die mensen helpt vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld tot aan de behandeling en daarna.

Macmillan biedt een constante bron van steun, die mensen de energie en inspiratie geeft om hun leven weer in eigen hand te nemen.

Bedrijfsprincipes

In onze bedrijfswaarden streven we ernaar een positieve impact te hebben bij alles wat we doen:

A

Hoge normen in onze commerciële activiteiten voor alle merken

A

Producten van topkwaliteit

A

Toewijding aan een constant goede service

A

Betrokkenheid bij onze werknemers

A

Bezorgdheid om het milieu

A

Teruggeven aan de gemeenschap

mobile-storage-rack-system.5.jpg

Internationale topmerken van Flowstore