style="display:none;" />
flowstorelogo

FLOWSTORE SYSTEMS LTD – PRIVACYBELEID

Wij hebben dit beleid ontwikkeld omdat wij willen dat u vertrouwen heeft in de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie en leggen in detail uit welke soorten persoonlijke gegevens wij over u kunnen verzamelen wanneer u met ons communiceert. Ook wordt uitgelegd hoe wij die gegevens opslaan, behandelen en veilig houden.

FlowStore Systems Ltd (“FlowStore Systems Ltd”) Online Privacybeleid (laatst bijgewerkt op25 mei 2018).

1. WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 • Wanneer u een online aankoop doet en als gast uitcheckt (in dat geval verzamelen we alleen transactiegegevens).
 • Wanneer u een account bij ons aanmaakt.
 • Wanneer u een product of dienst in de winkel of per telefoon koopt, maar geen account hebt (of niet gebruikt).
 • Wanneer u zich met ons inlaat op sociale media.
 • Wanneer u op enigerlei wijze contact met ons opneemt met vragen, klachten enz.
 • Wanneer u een van onze Partners vraagt om u informatie over een product of dienst te e-mailen.
 • Wanneer u meedoet aan prijstrekkingen of wedstrijden.
 • Wanneer u ervoor kiest om enquêtes in te vullen die wij u toesturen.
 • Wanneer u onze producten en diensten becommentarieert of beoordeelt.

Derde partijen.

 • Wij verstrekken alleen de informatie die zij nodig hebben om hun specifieke diensten uit te voeren.
 • Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de exacte doeleinden die wij in ons contract met hen specificeren.
 • Wij werken nauw met hen samen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt gerespecteerd en beschermd.

Wanneer dat wettelijk verplicht is.

 

2. WAT ZIJN UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS?

Een overzicht van uw verschillende rechten

U heeft het recht om te vragen:

 • Toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in de meeste gevallen gratis.
 • De correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze onjuist, verouderd of onvolledig zijn.
 • Bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt, of bezwaar maakt en wij geen legitiem hoger belang hebben, of wanneer het doel waarvoor wij de gegevens bewaren is afgelopen (zoals het einde van een garantie).
 • Dat wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor direct marketing (hetzij via specifieke kanalen, hetzij via alle kanalen).
 • Dat wij elke op toestemming gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten nadat u die toestemming hebt ingetrokken.
 • Toetsing door een werknemer van een besluit dat uitsluitend op automatische verwerking van uw gegevens is gebaseerd (d.w.z. wanneer nog geen mens het resultaat en de criteria voor het besluit heeft getoetst).

U hebt het recht om op elk moment een kopie te vragen van alle informatie die FlowStore Systems Ltd over u heeft, en ook om die informatie te laten corrigeren als ze onjuist is. Om uw gegevens op te vragen, kunt u contact opnemen met Data Protection Officer, FlowStore Systems Ltd Fairview Business Centre 29-31 Clayton Road, Hayes, Middlesex UB3 1AN, UK of e-mailen. subject.access.request privacy@flowstore.com

Als wij besluiten geen gevolg te geven aan uw verzoek, zullen wij u de redenen voor onze weigering uitleggen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen en die toestemming in te trekken.

Direct marketing

U hebt het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing via alle kanalen, of geselecteerde kanalen, stop te zetten. We moeten altijd aan uw verzoek voldoen.

Uw identiteit controleren

Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, zullen wij u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij gevolg geven aan een verzoek dat u in het kader van deze Privacykennisgeving doet. Als u een derde hebt gemachtigd om namens u een verzoek in te dienen, vragen wij hem te bewijzen dat hij uw toestemming heeft om te handelen.

3. BEVEILIGING

Wij weten hoe belangrijk gegevensbeveiliging is voor al onze klanten. Met dit in gedachten zullen wij uw gegevens met de grootste zorg behandelen en alle passende maatregelen nemen om ze te beschermen.

Wij beschermen de veiligheid van uw informatie terwijl deze wordt verzonden door deze te versleutelen met Secure Sockets Layer (SSL) – dat wil zeggen dat we een SSL-certificaat hebben, wat betekent dat we de toegang tot alle transactiegebieden van onze website kunnen beveiligen met behulp van ‘https’-technologie.

4. UITLEG VAN DE RECHTSGRONDSLAGEN WAAROP WIJ ONS BASEREN – TOESTEMMING VOOR VERZAMELING, GEBRUIK EN OPENBAARMAKING

U hoeft ons geen persoonlijke informatie te geven om de informatie op deze site te gebruiken.

Uw gebruik van de FlowStore Systems Ltd-site betekent echter dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Contractuele verplichtingen – In bepaalde omstandigheden hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Wij verzamelen bijvoorbeeld uw adresgegevens om uw aankoop te bezorgen en geven deze door aan onze koerier.

Toestemming – In specifieke situaties kunnen wij uw gegevens met uw toestemming verzamelen en verwerken.

Bijvoorbeeld wanneer u een vakje aanvinkt om e-mailnieuwsbrieven te ontvangen.

5. RECHTMATIG BELANG

In specifieke situaties hebben wij uw gegevens nodig om onze legitieme belangen na te streven op een manier die redelijkerwijs kan worden verwacht in het kader van onze bedrijfsvoering en die uw rechten, vrijheid of belangen niet wezenlijk aantast.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke informatie (Identified Purposes) Wij gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend voor de volgende doeleinden:

(a) om te communiceren met klanten en bezoekers van de site en om u te informeren over producten en diensten die door FlowStore Systems Ltd. worden aangeboden.

Wij gebruiken bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen of beschikbaar te stellen.

(b) om aan uw verzoeken om producten, diensten of informatie te voldoen

(c) om de behoeften van klanten met betrekking tot de producten en diensten van FlowStore Systems Ltd beter te begrijpen

(d) om ons in staat te stellen de doeltreffendheid van onze website en andere marketinginitiatieven te beoordelen

(e) voor administratieve doeleinden

(f) om u in staat te stellen nieuwsbrieven te ontvangen en u te informeren over evenementen

(g) elke aanvraag om werk te behandelen

(h) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid

(i) om de diensten, producten of rechten van FlowStore Systems Ltd te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de veiligheid of integriteit van de FlowStore Systems Ltd-site

en

(j) om technische problemen met betrekking tot de site, producten en diensten van FlowStore Systems Ltd te identificeren en op te lossen.

FlowStore Systems Ltd kan persoonlijke informatie in geaggregeerde vorm (d.w.z. niet individueel aan u toe te wijzen) gebruiken voor haar bedrijfsanalyse, operationele, marketing- en andere promotionele doeleinden.

Dat betekent dat we de winkelgeschiedenis van veel klanten combineren om trends te signaleren en ervoor te zorgen dat we de vraag kunnen bijhouden of nieuwe producten/diensten kunnen ontwikkelen.

6. GELINKTE SITES

Als u vanaf deze website links naar andere websites volgt, hebben wij geen controle over die sites en zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door die site-eigenaren.

7. ALGEMEEN BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Klik hier om onze General Data Protection Regulation Policy te bekijken.

8. COOKIES EN ONS COOKIEBELEID

Klik hier voor informatie over cookies en hoe wij ze gebruiken.